تا اتمام تغییرات سفارشات از طریق آی دی تلگرام tikroweb_admin انجام می شود.